ซื้อหนังสือ

20/03/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๔๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
08/03/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
21/08/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหนังสือ E-Book สำหรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (CU-eLibrary) จำนวน ๘๐ เล่ม (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/07/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๒๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12/07/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๘๘ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
16/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
22/03/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๔๐๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
14/12/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๔๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
17/11/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๕๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]