ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๔๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง