ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๘๘ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง