ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหนังสือ E-Book สำหรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (CU-eLibrary) จำนวน ๘๐ เล่ม (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง