จ้างเหมาทำความสะอาด

04/10/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/09/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/10/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
08/10/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน๑งาน (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]