ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง