ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน๑งาน (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง