ขอแสดงความยินดี

25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางพรสุภา บุญทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีมติอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
10/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
11/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
03/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อ […]
04/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ […]