RMUTT Library

07/02/2023

ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/02/2023

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ASIC

ผศ. ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒน […]
06/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
04/02/2023

แข่งขันสอบคัดเลือก Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
02/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 การแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship 2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
16/01/2023

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บิ […]
06/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด 11 สาขา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
05/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
27/12/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566

คำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2 […]