แสดงความยินดี

08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
05/02/2024

 รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล ลิขิตโต ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีและความห่วงใยกับ นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
05/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิต  ภูครองตา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
07/12/2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/12/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (แบบปีกหมุน)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
13/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/08/2023

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนา […]
25/08/2023

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]