ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา (แบบปีกหมุน)