เยี่ยมชม

14/06/2024

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน The Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
08/02/2024

ต้อนรับคณะครูในกิจกรรมค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง และ […]
26/10/2023

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักฯ เยี่ยมชมบรรยากาศช่วงสอบ และกิจกรรมวัน Halloween

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม […]
13/09/2023

ต้อนรับมหาวิทยาลัยบูรพา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางทะเล เยี่ยมชมบริการห้องสมุด

นางสมใจ วงค์บุญรอด หัวหน้า […]
31/08/2023

ต้อนรับ รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ […]
08/06/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
02/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมศูนย์บริการความรู้ (CKC) เยี่ยมชมสถานที่และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และบุคลากร ศูนย์บริการความรู้ (CKC) ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี 

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
14/02/2023

บรรยากาศกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ […]