ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมศูนย์บริการความรู้ (CKC) เยี่ยมชมสถานที่และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และบุคลากร ศูนย์บริการความรู้ (CKC) ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี