รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักฯ เยี่ยมชมบรรยากาศช่วงสอบ และกิจกรรมวัน Halloween