เทคโนโลยีสารสนเทศ

21/04/2021

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิใน […]
09/08/2019

ออกแบบแผ่นพับ DIGITAL SERVICE CENTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
04/04/2019

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหลักสูตร CompTIA A+

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
03/04/2019

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล (SP-61-0084) หลักสูตร CompTIA A+

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี […]
14/06/2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสาร […]