เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางพรสุภา บุญทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีมติอนุมัติการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
13/02/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
08/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
08/02/2023

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
06/02/2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการแ […]
30/10/2020

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ความรู้และนวัตกรรม (RMUTT Innovation Knowledge Center)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
25/12/2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
25/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]