เครื่องแม่ข่าย

15/11/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
21/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
17/09/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายระบบห้องเรียนออนไลน์ จำนวน ๓ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]