ห้องสมุด

15/03/2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
04/12/2023

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมนักศึกษาจาก De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเทค […]
10/04/2023

สืบสานสงกรานต์ไทย 2566 ผู้บริหารและบุคลการสำนักฯ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
10/04/2023

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
07/04/2023

สืบสานสงกรานต์ไทย 2566 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ พร้อมบุคลากรด้านห้องสมุดร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
03/04/2023

ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รับฟังการนำเสนอโปรแกรมภาษาจากประเทศอังกฤษ โดย ดร.ธนัช และ Mr.russcell

ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนา […]
31/03/2023

ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนมทร.ธัญบุรีรับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู […]
31/03/2023

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
30/03/2023

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back office) รุ่นที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]