สืบสานสงกรานต์ไทย 2566 ผู้บริหารและบุคลการสำนักฯ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย