หลักสูตร

07/11/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมโครงการ […]
18/12/2018

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้ง […]
07/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0

โครงการอบรมระบบสารสนเทศสำห […]
04/12/2018

หลักสูตร การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
04/12/2018

หลักสูตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
04/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การใช้ Motion Graphic สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Animation

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X8

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]