สื่ออิเล็กทรอนิกส์

05/10/2022

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนแบบ Metaverse จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/09/2022

ประกาศ เรื่อง จ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน แบบ Metaverse จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง จ้างผลิตสื่อ […]
18/05/2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

โครงการอบรม หลักสูตร การสร […]