ประกาศ เรื่อง จ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน แบบ Metaverse จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก