สวส

16/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธีม Betheme และชุดภาพการออกแบบ จำนวน ๑๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
16/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
16/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เนื้อกันน้ำ จำนวน ๒ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
06/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
06/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ Password English Test จำนวน ๕๐๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาสัยเทคโนโลย […]
06/06/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิด HCFC-๑๒๓ CLEAN AGENT ขนาด ๑๐ ปอนด์ (ถังสีเขียว) จำนวน ๔๓ ถัง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
12/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
10/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
10/05/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]