ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เนื้อกันน้ำ จำนวน ๒ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง