สวส

19/02/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธีม Betheme และชุดภาพในการออกแบบ จำนวน ๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
14/02/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
06/02/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธีม Betheme และชุดภาพการออกแบบ จำนวน ๑๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
05/12/2023

ขอเชิญบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม กิจกรรม : เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ แคมเปญ “ก้าวแรกสู่หนึ่งล้านก้าว”

กิจกรรม : เดิน-วิ่งเพื่อสุ […]
01/09/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/08/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
21/08/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดหนังสือ E-Book สำหรับระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (CU-eLibrary) จำนวน ๘๐ เล่ม (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/07/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๒๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/07/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียบนคราวด์ (CANVA template and theme services) จำนวน ๒ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]