ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง