ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย

15/06/2023

การประชุมติดตามหลักฐานการดำเนินงาน ISO27001 ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากบริษัท เฟริส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
22/05/2023

บริษัท เน็กเทค เอเชีย จำกัด แลกเปลี่ยนความต้องการในการพัฒนาระบบนำเสนอระบบ RMUTT Metaverse ภายใน มทร.ธัญบุรี

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
16/05/2023

โครงการอบรม “การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยขององค์กร เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562”

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]