มอบทุนการศึกษา

15/03/2023

ผู้อำนวยการสำนักร่วมงานรับมอบการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและร่วมมือในการพัฒนาระบบ ‘Smart University’

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
16/01/2023

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บินฮัจญี อับดุลจาลาล บุตรบุญธรรมในองค์ประไหมสุหรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ท่านดาโต๊ะอับดุล ฟาตาห์ บิ […]
23/09/2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ด […]