ผู้อำนวยการสำนักร่วมงานรับมอบการสนับสนุนเพื่อการศึกษาและร่วมมือในการพัฒนาระบบ ‘Smart University’