ภาพบรรยากาศ

30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
22/06/2023

ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในส่วนของภาควิชา) มทร.ธัญบุรี

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์แล […]
21/06/2023

ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี ใหม่

บุคลากร สำนักจัดการทรัพย์ส […]
17/02/2023

งานขอบคุณคณะผู้บริหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ “ภาพแห่งความทรงจำ” และในกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/02/2023

บรรยากาศกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ […]
24/01/2023

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ จาก สปป.ลาว

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
18/01/2023

เปิดงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RMUTT’66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
18/01/2023

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมบูธสำนักฯ งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 66 และ งาน Open House เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี

ผศ. อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิก […]
05/01/2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]