ฝึกอบรม

03/07/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักประกันสังคม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566  ผศ. […]
21/11/2022

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ วิทยากรการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบโปรแกรม Microsoft Word 2019 เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน […]
02/11/2022

ขอแจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม จากเดิม เป็น https://training.rmutt.ac.th/  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 0 2549 3633, 0 2549 4079

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบร […]