ปิดปรับปรุงระบบ

15/11/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ชั่วคราว ในวันที่ 19 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
15/11/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
31/10/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
11/08/2021

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]