ประกาศรายชื่อ

02/11/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
10/07/2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
14/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
07/02/2023

ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
02/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 การแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship 2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
03/08/2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]
25/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
28/08/2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]