ประกาศผู้ชนะ

20/05/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
02/05/2022

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
01/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ(ระบบพอใจ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
01/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 11 รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/03/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยาง B. 215/70R15C 106S R611 จำนวน 4 เส้น (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
02/03/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จากเงินพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
02/03/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ จากเงินพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/02/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
18/02/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ จากเงินพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]