ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน Campus Agreement จำนวน 1 ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)