ดนตรีริมน้ำ

08/02/2024

กิจกรรมการแสดงดนตรีสด และการร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ครั้งที่ 2 “RIM NAM MUSIC Fest. Season#2”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/02/2024

ขอเชิญชมกิจกรรมการแสดงดนตรีสด และ การร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/05/2023

เชิญชม “ดนตรีริมน้ำ Rim Nam Music” ณ บริเวณสระน้ำข้างอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]