ขอเชิญชมกิจกรรมการแสดงดนตรีสด และ การร้องเพลง กิจกรรม “ดนตรีริมน้ำ” ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารวิทยบริการ