ฐานข้อมูล

20/06/2023

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
29/03/2023

Service Catalog (ฉบับปี 2566)

 ประกอบไปด้วยบริการดังต่อ […]
11/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล ClinicalKer for Nursing (Full – Flex) จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูล T […]
08/08/2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]