ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล

21/12/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection-Evidence Based Selection จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
04/12/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Turnitin จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
30/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Matichon E-library จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]