ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Matichon E-library จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง