ขายทอดตลาด

08/02/2024

การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2566

ประกาศสำนักวิทยบริการเทคโน […]
27/04/2023

การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2564

ประกาศสำนักวิทยบริการเทคโน […]
29/09/2021

การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2563

ประกาศสำนักวิทยบริการเทคโน […]
19/08/2020

ประกาศขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗๗ เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]