ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

02/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
28/03/2023

ขอแสดงความยินดี นายณิชกุล กิจชัยปกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
28/03/2022

ขอแสดงความยินดี นางศุภลักษณ์ สินมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]