การอบรม

24/11/2022

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2565

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโล […]
18/12/2019

โครงการอบรมการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNoteX9

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
02/08/2019

ภาพบรรยากาศการอบรม photoshop illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
25/04/2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ

กองคลังสำนักงานอธิการบดี ม […]
04/04/2019

โครงการอบรม Training instructor หัวข้อ Routing and Switching

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอ […]
28/05/2018

ภาพบรรยากาศการอบรม Infographic เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ วันที่ 2-4 พ.ค. 61

ภาพบรรยากาศการอบรม Infogra […]
19/07/2017

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแ […]