หลักสูตรการฝึกอบรม

29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

  ปัจจุบันนี้คำว่า อิ […]
31/03/2021

หลักสูตรการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ pubhtml5.com

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูต […]
31/03/2021

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูต […]
04/10/2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอ […]
07/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 3

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล

โครงการอบรมการพัฒนา E-Lear […]
04/12/2018

หลักสูตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
04/12/2018

หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 2

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]
04/12/2018

หลักสูตร การใช้ Motion Graphic สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Animation

โครงการอบรมการใช้งานระบบ M […]