ไวรัส

11/10/2011

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะทำการปรับปรุง Software อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Router)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาร […]
31/08/2011

UniNet จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักที่โหนดพญาไทในวันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 22.00-3.00 น.

ทางฝ่ายระบบเครือข่าย สำนัก […]
26/08/2011

ไวรัส 16 Bit MS-Dos Subsystem

อาการ หากคุณพยายามเริ่มต้น […]
18/08/2011

Uninet จะมีการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแกนหลักที่โหนดพญาไทในวันที่ 18/8/2554 เวลา 22.00-24.00 น.

เนื่องด้วย ทางฝ่ายระบบเครื […]
11/08/2011

ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโน […]