โครงการอบรม

08/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR Back office)

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา […]
19/12/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SEO Content Marketing

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ […]
19/12/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform รุ่นที่ 5

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ […]
15/12/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส. มทร.ธัญบุรี) โครงการอบรมการพัฒนา Application แบบ Lowcode Platform รุ่นที่ 3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/12/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมการพัฒนา Application Lowcode Platform รุ่นที่ 2

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
13/12/2023

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโครงการอบรมการพัฒนา Application Lowcode Platform รุ่นที่ 1

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
02/09/2020

โครงการอบรมอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]