โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 2

24/05/2024

โครงการอบรม การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 2)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
16/05/2024

โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
03/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรม การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]