แข่งขัน

07/12/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ มทร.ธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
17/01/2023

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี […]
17/05/2019

ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา อนุมัติให้นักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลก

ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒน […]