เครือข่ายไร้สาย

12/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting EDU จำนวน ๒o License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
11/07/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
07/07/2022

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๔ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]