ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน ศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.)